1. Vị Trí: Tọa lạc ở quận trung tâm với cơ sở vật chất hiện đại đảm bảo một môi trường học tập chất lượng.

2. An Toàn: Trường học nội trú an toàn, xây dựng tính tự lập - tự chủ.

3. Kết Nối Phụ Huynh:  Liên lạc chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường.

4. Chương Trình Giáo Dục: Phương pháp học tập tiên tiến, chủ động và sáng tạo. 

5. Kỹ Năng: Chú trọng đào tạo Tiếng Anh, Tin Học và kỹ năng mềm. 

6. Môi Trường Học Tập: Môi trường phát triển toàn diện. Trở thành công dân toàn cầu trong tương lai.

7. Nghề Nghiệp: Định hướng nghề nghiệp Sớm.

8. Chính Sách: Được hưởng chính sách đặc biệt khi tiếp tục học bậc cao hơn ở các trường trong HỆ THỐNG GIÁO GỤC ĐẠI VIỆT.

 

Đăng ký
nhập học
0981.777.789